Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

SLUŽBY BOŽIE

28. apríl 2024                      4. nedeľa po Veľkej noci 9.00

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

Kázne si môžete vypočuť tu alebo na Facebooku

Biblická hodina

STREDA  24.4.2024  o 18.00

Detskú  besiedku Nedeľa v rámci služieb Božích           

Téma:

Mládež  a Dorast

PIATOK  26.4.2024 o 17.00 dorast   

Modlitby matiek

UTOROK  30.4.2024 o 18.00

Stretnutie mužov     

NEDEĽA   7.4.2024 o 19.00

Téma: