Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

SLUŽBY BOŽIE

25. február 2024                 2. Pôstna nedeľa – 10.00 Zborový výročný konvent

Návrh  Kňazská správa 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

Kázne si môžete vypočuť tu alebo na Facebooku

Pôstna večiereň

STREDA  28.2.2024  o 17.00

Detskú  besiedku Nedeľa v rámci služieb Božích           

Téma:

Mládež  a Dorast

SOBOTA  o 17.00 dorast   

                    o 18.00 mládež

Modlitby matiek

UTOROK  pôstna prestávka 

Stretnutie mužov     

NEDEĽA   11.2.2024 o 19.00

Téma: