Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

SLUŽBY BOŽIE

19.6.2022      1. Po Svätej Trojici o 10.00

11. výročie posviacky chrámu Božieho

slávnostný kazateľ Mgr. Peter Mihoč biskup Východného dištriktu

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

Kázne si môžete vypočuť tu alebo na Facebooku

Biblická hodina

STREDA  22.6.2022 o 18.00

Detskú  besiedku Nedeľa v rámci služieb Božích           

Téma:

Mládež  a Dorast

SOBOTA  o 17.00 dorast   

                    o 18.00 mládež

Modlitby matiek

NEDEĽA      14.6.2022 o 18.00

Stretnutie mužov     

NEDEĽA  5.6. 2022 o 19.00

Téma: Jonáš

Comments are closed.