Oznamy

V tejto sekcii sú uverejňované aktuálne oznamy cirkevného zboru.

Budúci rok 2020 sa v našom zbore budú konať voľby zborového dozorcu, zborového presbyterstva a zborových funkcionárov

Volia sa:

Zborový dozorca

Zástupca zborového dozorcu

Zborový kurátor

Pokladník

Účtovník

2 Delegáti na seniorátny konvent + 2 náhradníci

15 Presbyterov

V prípade záujmu o kandidovanie sa môžete prihlásiť, alebo navrhnúť kandidátov na farskom úrade

Zborový kostolník

 Spomienkové a príležitosné modlitby