Kázne 2022

57. Kázeň – Silvester

56. Kázeň – 2. slávnosť Vianočná

55. Kázeň – 1. slávnosť Vianočná

54. Kázeň – Štedrý večer

53.Kázeň – 4. Adventná

52. Kázeň – 3.Adventná

51. Kázeň – 2.Adventná

50. Kázeň – 1.Adventná

49. Kázeň – 23. Po Svätej Trojici

48. Kázeň – 22. Po Svätej Trojici

47. Kázeň – 21. Po Svätej Trojici

46. Kázeň – Reformácia

45. Kázeň – 20. Po Svätej Trojici

44. Kázeň – 19. Po Svätej Trojici

43. Kázeň – 18. Po Svätej Trojici-Poďakovanie za úrody

42. Kázeň – 17. Po Svätej Trojici

41. Kázeň – 16. Po Svätej Trojici

40. Kázeň – 15. Po Svätej Trojici

39. Kázeň – 13. Po Svätej Trojici

38. Kázeň – 12. Po Svätej Trojici

37. Kázeň – 10. Po Svätej Trojici

36. Kázeň – 9. Po Svätej Trojici

35. Kázeň – 7. Po Svätej Trojici

34. Kázeň – 6. Po Svätej Trojici

33. Kázeň – 4. Po Svätej Trojici

32. Kázeň – 3. Po Svätej Trojici

31. Kázeň – 2. Po Svätej Trojici

29. Kázeň – Svätá Trojica

28. Kázeň – Svätodušný pondelok

27. Kázeň – Svätodušná nedeľa

26. Kázeň – Konfirmácia

25. Kázeň – Vstúpenie

24. Kázeň – 4.Po Veľkej noci

23. Kázeň – 3.Po Veľkej noci

22. Kázeň – 2.Po Veľkej noci

21. Kázeň – 1.Po Veľkej noci

20. Kázeň – Veľkonočný pondelok

19. Kázeň – Veľkonočná nedeľa

18. Kázeň – Veľký piatok

17. Kázeň – Zelený štvrtok

16. Kázeň – 5. Pôstna

15. Kázeň – 4. Pôstna

14. Kázeň – 3. Pôstna

13. Kázeň – 2. Pôstna

12. Kázeň – 1. Pôstna

11. Kázeň – Predpôstna

10. Kázeň – Po Deviatniku

09. Kázeň – Deviatnik

08. Kázeň – 5. Po Zjavení

07. Kázeň – 4. Po Zjavení

06. Kázeň – 3. Po Zjavení

05. Kázeň – 2. Po Zjavení

04. Kázeň – 1. Po Zjavení

03. Kázeň – Zjavenie

02. Kázeň – Nedeľa po Novom roku

01. Kázeň – Nový Rok Ježiš je naša budúcnosť