Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

SLUŽBY BOŽIE

22.5.2022      5. Nedeľa po Veľkej noci o 10.00

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

Kázne si môžete vypočuť tu alebo na Facebooku

Biblická hodina

STREDA  18.5.2022 o 18.00

List Kolosenským 3

Detskú  besiedku SOBOTA           

Téma:

Mládež  a Dorast

SOBOTA  o 17.00 dorast   

                    o 18.00 mládež

Modlitby matiek

NEDEĽA      15.5.2022 o 18.00

Stretnutie mužov     

NEDEĽA  1.5.2022 o 19.00

Téma: Jonáš