Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

SLUŽBY BOŽIE

1. október 2023    17. nedeľa po Svätej Trojici – o 10.00 s Večerou Pánovou

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

Kázne si môžete vypočuť tu alebo na Facebooku

Biblická hodina

STREDA  27.9.2023  o 18.00

List Jakuba 4. kapitola

Detskú  besiedku Nedeľa v rámci služieb Božích           

Téma:

Mládež  a Dorast

SOBOTA  o 17.00 dorast   

                    o 18.00 mládež

Modlitby matiek

UTOROK    19.9.2023 o 18.00

Stretnutie mužov     

NEDEĽA   24.9.2023 o 19.00

Téma: