Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

SLUŽBY BOŽIE

4.12. 2022      2. Adventná  o 10.00 s Večerou Pánovou

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

Kázne si môžete vypočuť tu alebo na Facebooku

Adventná večiereň

STREDA  30.11.2022 o 17.00

Detskú  besiedku Nedeľa v rámci služieb Božích           

Téma:

Mládež  a Dorast

SOBOTA  o 17.00 dorast   

                    o 18.00 mládež

Modlitby matiek

UTOROK      29.11.2022 o 18.00

Stretnutie mužov     

NEDEĽA  27.11. 2022 o 19.00

Téma: