Kostolníctvo

Za zborové kostolníčky boli zvolené sestry  Jarmila Hnilicová a Elena Sajdáková.

Sestrám prajeme Božie požehnanie pre ich službu v našom cirkevnom zbore.

Štatút o kostolníctve