Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

SLUŽBY BOŽIE

9.10. 2022      17. Nedeľa po Trojici o 10.00

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

Kázne si môžete vypočuť tu alebo na Facebooku

Biblická hodina

STREDA  12.10.2022

Detskú  besiedku Nedeľa v rámci služieb Božích           

Téma:

Mládež  a Dorast

SOBOTA  o 17.00 dorast   

                    o 18.00 mládež

Modlitby matiek

UTOROK      4.10.2022 o 18.00

Stretnutie mužov     

NEDEĽA  25.9. 2022 o 19.00

Téma: Jonáš v Ninive