Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

SLUŽBY BOŽIE

12. február 2023     Nedeľa po Deviatniku o 10.00

                                                    Zborový výročný konvent

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

Kázne si môžete vypočuť tu alebo na Facebooku

Biblická hodina

STREDA  8.2.2023 o 17.00

Detskú  besiedku Nedeľa v rámci služieb Božích           

Téma:

Mládež  a Dorast

SOBOTA  o 17.00 dorast   

                    o 18.00 mládež

Modlitby matiek

UTOROK      7.2.2023 o 18.00

Stretnutie mužov     

NEDEĽA  26.2. 2023 o 19.00

Téma: