Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

SLUŽBY BOŽIE

11. júna 2023    1. nedeľa po Svätej Trojici – o 10.00

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

Kázne si môžete vypočuť tu alebo na Facebooku

Biblická hodina

STREDA  7.6.2023 o 18.00 – List Jakuba

Detskú  besiedku Nedeľa v rámci služieb Božích           

Téma:

Mládež  a Dorast

SOBOTA  o 17.00 dorast   

                    o 18.00 mládež

Modlitby matiek

UTOROK    6.6.2023 o 18.00

Stretnutie mužov     

NEDEĽA   4.6.2023 o 19.00

Téma: