Služby Božie

 Čas a miesto konania nedeľných služieb Božích:

Kostol Svätej Trojice o 10.00                       Krpeľany (Farská 85/2)

Čas a miesto konania adventných a pôstnych večierní:

Kostol Svätej Trojice v stredu o 17.00 resp o 18.00     Krpeľany (Farská 85/2)

Čas a miesto konania biblickej hodiny:

Kostol Svätej Trojice v stredu o 17.00     Krpeľany (Farská 85/2)

Biblická hodina mládeže:

 Kostol Svätej Trojice v sobotu o 18.00

Detská besiedka:

Kostol Svätej Trojice v nedeľu o 10.00