Náboženská výchova

Vyučovanie náboženstva na ZŠ v Krpeľanoch

Streda

Ročník 2 & 3                    11.30.-12.15

Ročník 4 & 5                    12.20-13.05

Ročník 7                           13.35-14.15

Štvrtok

Ročník 1                          11.30-12.15

Ročník 6                         12.20-13.05

Ročník 8 & 9                  13.35-14.15

95 téz Martina Luthera

Materská škôlka

Streda    14.30

Štvrtok  14.30      

 

Vyučovanie konfirmácie

UTOROK       o 14.00  konfirmandi   1.ročník    

UTOROK       o 15.00 katechumeni   2.ročník