Zborový deň pri 1.výročí posviacky Kostola Svätej Trojice v Krpeľanoch