Kázne 2023

62. Kázeň- Silvester

61.Kázeň – nedeľa po Vianociach

60. Kázeň – 2. slávnosť Vianočná

59. Kázeň – 1. slávnosť Vianočná

58. Kázeň – Štedrý večer

57. Kázeň – 4. Adventná

56. Kázeň – 3. Adventná

55. Kázeň – 2. Adventná

54. Kázeň – 1. Adventná

53. Kázeň – 25. Po Trojici

52. Kázeň – 24. Po Trojici

51. Kázeň – 23. Po Trojici

50. Kázeň – 22. Po Trojici

49. Kázeň – Pamiatka reformácie

48.Kázeň – 21. Po Trojici

47. Kázeň – 20. Po Trojici – Poďakovanie za úrody

46. Kázeň – 19. Po Trojici

45.Kázeň – 18. Po Trojici

44. Kázeň – 17. Po Trojici

43. Kázeň – 16. Po Trojici

42. Kázeň – 15. Po Trojici

41. Kázeň – 14. Po Trojici – začiatok školského roka

40. Kázeň – 13. Po Trojici

39.Kázeň – 12. Po Trojici

38. Kázeň – 10. Po Trojici

37. Kázeň – 9. Po Trojici

36. Kázeň – 8. Po Trojici

35. Kázeň – 7. Po Trojici

34. Kázeň – 6. Po Trojici

33. Kázeň – 5. Po Trojici

32. Kázeň – 4. Po Trojici

31. Kázeň – 3. Po Trojici

30. Kázeň – 2. Po Trojici

29. Kázeň – 1. po Trojici

28. Kázeň – Svätá Trojica

27. Kázeň – Svätodušný pondelok

26. Kázeň – Svätodušná nedeľa

25. Kázeň – Konfirmácia

24. Kázeň – Vstúpenie

23. Kázeň – 5. po Veľkej noci

22. Kázeň – 4. po Veľkej noci

21. Kázeň – 3. po Veľkej noci

20. Kázeň – 1. po Veľkej noci

19. Kázeň – Veľkonočný pondelok

18. Kázeň – Veľkonočná nedeľa

17. Kázeň – Veľký piatok

16. Kázeň – Zelený štvrtok

15. Kázeň – 6. Pôstna

14. Kázeň – 5. Pôstna

13. Kázeň – 4. Pôstna

12. Kázeň – 3. Pôstna

11. Kázeň – 2. Pôstna

10. Kázeň – 1. Pôstna

9. Kázeň – Predpôstna

8. Kázeň – Po Deviatniku

7. Kázeň – Deviatnik

6. Kázeň – 4. Po Zjavení

5. Kázeň – 3. Po Zjavení

4. Kázeň – 2. Po Zjavení

3. Kázeň – 1. Po Zjavení

2. Kázeň – Zjavenie

1. Kázeň – Nový Rok