Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

19.11. 2017 23. Nedeľa po Svätej Trojici o 10.00

Kázňový text: Matúš 22,15-22

Zborový štatút 

Kňazská správa za rok 2016 

Rozpočet na rok 2017

Charta 2017

Reformačné listy môžete čítať tu

Biblická hodina 

ŠTVRTOK  16.11.2017 o 17.00 

                        Zjavenie Jána 22. kapitola

Detskú  besiedku   

SOBOTA    18.11.2017 o 10.00 

                Téma: Hrdinovia viery

Mládež  

Sobota   18.11.2017 o 17.00

Téma:

Modlitby matiek

UTOROK 14.11.2017 o 18.00

Stretnutie mužov

NEDEĽA   26.11. 2017 o 18.00

Téma: