Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

28.1.2018 Deviatnik o 10.00

Kázňový text:

Zborový štatút 

Kňazská správa za rok 2016 

Rozpočet na rok 2017

Charta 2017

Reformačné listy môžete čítať tu

BIBLICKÁ HODINA

ŠTVRTOK  25.1.2018 o 17.00

Téma Žalmy

Detskú  besiedku   

SOBOTA    3.2.2018 o 10.00 

           Téma: Hrdinovia viery

Mládež  

SOBOTA   3.2.2018 o 17.00

Téma:  Kresťanský bojovník

Modlitby matiek

UTOROK 23.1.2018 o 18.00

Stretnutie mužov

NEDEĽA   28.1. 2018 o 18.00 

Téma: