Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

30.9.2018           18. Nedeľa po Sv. Trojici - o 10.00

Kázňový text  Žalm

Zborový štatút 

Predbežná Kňazská správa 2017

Návrh Rozpočtu na rok 2018

Charta 2017

Reformačné listy môžete čítať tu

BIBLICKÁ HODINA

STREDA  26.9.2018  o 18.00

Téma

Detskú  besiedku   

SOBOTA   29.9.2018  o 10.00

           Téma: Cirkev Božia škola

Mládež  a Dorast

SOBOTA   6.10.2018

o 17.00 dorast   

o 18.00 mládež

Modlitby matiek

UTOROK 25.09.2018 o 18.00

Stretnutie mužov

NEDEĽA  30.9.2018 o 19.00 

Téma: Nasledovníci Ježiša Krista

Comments are closed.