Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

27.1.2019   3. nedeľa Po Zjavení     o 10.00

Kázňový text

Charta 2017

Reformačné listy môžete čítať tu

BIBLICKÁ HODINA

STREDA  23.1.2019  o 17.00

Téma  1. Tesalonickým

Detskú  besiedku   

SOBOTA      26.1.2019  o 10.00

           Téma: Božia škola

Mládež  a Dorast

SOBOTA      26.1.2019

o 17.00 dorast   

o 18.00 mládež

Modlitby matiek

UTOROK     22.1.2019 o 18.00

Stretnutie mužov     

NEDEĽA  27.1.2019 o 19.00 

Téma:

Comments are closed.