Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

18. august 2019  9. Nedeľa po Trojici služby Božie o 10.00

25. august 2019 10. Nedeľa po Trojici – KAJÚCA NEDEĽA – 10.00 s Večerou Pánovou

Charta 2017

BIBLICKÁ HODINA

STREDA  Letná prestávka

Téma  List Títovi 1. kapitola

Detskú  besiedku   

SOBOTA      Letná prestávka

           Téma: Božia škola

Mládež  a Dorast

SOBOTA  Letná prestávka

o 18.00 dorast   

o 19.00 mládež

Modlitby matiek

UTOROK     Letná prestávka

Stretnutie mužov     

NEDEĽA  Letná prestávka

Téma:

Comments are closed.