Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

17.12. 2017 3. Adventná nedeľa o 10.00

Kázňový text: Žalm 111

Zborový štatút 

Kňazská správa za rok 2016 

Rozpočet na rok 2017

Charta 2017

Reformačné listy môžete čítať tu

Adventná večiereň

ŠTVRTOK  14.12.2017 o 17.00

Detskú  besiedku   

SOBOTA    16.12.2017 o 10.00 

                Téma: Vianočná besiedka

Mládež  

Sobota   16.12.2017 o 17.00

Téma:

Modlitby matiek

UTOROK 12.12.2017 o 18.00

Stretnutie mužov

NEDEĽA   17.12. 2017 o 18.00

Téma: 

Comments are closed.