Kostolníctvo

Oznamujeme, že voľba zborových kostolníkov sa uskutoční 29.4.2018 na volebnom konvente.

Kandidujú: sestra Jarmila Hnilicová

sestra Elena Sajdáková

Štatút o kostolníctve