Kázne 2019

54. Kázeň – Silvester

53. Kázeň – Nedeľa po Vianociach

52. Kázeň – 2. slávnosť Vianočná

51. Kázeň – 1. slávnosť Vianočná

50. Kázeň – Štedrý večer

49. Kázeň – 4.Adventná

48. Kázeň – 3.Adventná

47. Kázeň – 2.Adventná

46. Kázeň – 1.Adventná

45. Kázeň – 22. Po Trojici

44. Kázeň – 21. Po Trojici

43. Kázeň – 20. Po Trojici

42. Kázeň – Reformácia

41. Kázeň – 19. Po Trojici

40. Kázeň – Poďakovanie za úrody zeme

39. Kázeň – 17. Po Trojici

38. Kázeň – 16. Po Trojici

37. Kázeň – 15. Po Trojici

36. Kázeň – 14. Po Trojici

35. Kázeň – 13. Po Trojici

34. Kázeň – 11. Po Trojici

33. Kázeň – 10. Po Trojici

32. Kázeň – 8. Po Trojici

31. Kázeň – 7. Po Trojici

30. Kázeň – 6. Po Trojici

29. Kázeň – 5. Po Trojici

28. Kázeň – 4. Po Trojici

27. Kázeň – 2. Po Trojici – Koniec šk.r.

26. Kázeň – 1. Po Trojici

25. Kázeň – Svätá Trojica a Pamiatka posvätenia chrámu

24. Kázeň – Svätodušná nedeľa

23. Kázeň – Vstúpenie

22. Kázeň – 5. Po Veľkej noci

21. Kázeň – 3. Po Veľkej noci

20. Kázeň – 2. Po Veľkej noci

19. Kázeň – 1. Po Veľkej noci

18. Kázeň – Veľkonočný pondelok

17. Kázeň – Veľkonočná nedeľa

16. Kázeň – Veľký piatok

15. Kázeň – Zelený štvrtok

14. Kázeň – 6. Pôstna

13. Kázeň – 5. Pôstna

12. Kázeň – 4. Pôstna

11. Kázeň – 2. Pôstna

10. Kázeň – 1. Pôstna

09. Kázeň – Predpôstna

08. Kázeň – Po Deviatniku

07. Kázeň – Deviatnik

06. Kázeň – 4. Po Zjavení

05. Kázeň – 3. Po Zjavení

04. Kázeň – 2. Po Zjavení

03. Kázeň – 1. Po Zjavení

02. Kázeň – Zjavenie

01. Kázeň – Nový Rok