Kázne 2020

61. Kázeň – Silvester

60. Kázeň – Nedeľa po Vianociach

59. Kázeň – 2. slávnosť Vianočná

58. Kázeň – 1. slávnosť Vianočná

57. Kázeň – Štedrý večer

56. Kázeň – 4. Adventná

55. Kázeň – 3. Adventná

54. Kázeň – 2. Adventná

53. Kázeň – 1. Adventná

52. Kázeň – 24. Po Trojici

51. Kázeň – 23. Po Trojici

50. Kázeň – 22. Po Trojici

49. Kázeň – 21. Po Trojici

48. Kázeň – Pamiatka Reformácie

47. Kázeň – 20. Po Trojici

46. Kázeň – Poďakovanie za úrody

45. Kázeň – 18. Po Trojici

44. Kázeň – 17. Po Trojici

43. Kázeň – 16. Po Trojici

42. Kázeň – 15. Po Trojici

41. Kázeň – 13. Po Trojici

40. Kázeň – 12. Po Trojici

39. Kázeň – 11. Po Trojici

38. Kázeň – 10. Po Trojici

37. Kázeň – 9. Po Trojici

36. Kázeň – 8. Po Trojici

35. Kázeň – 7. Po Trojici

34. Kázeň – 6. Po Trojici

33. Kázeň – 5. Po Trojici

32. Kázeň – 3. Po Trojici

31. Kázeň – 2. Po Trojici

30. Kázeň – 1. Po Trojici

29. Kázeň – Svätá Trojica a Pamiatka posvätenia chrámu

28. Kázeň – 2. slávnosť Svätodušná

27. Kázeň – 1. slávnosť Svätodušná

25. Kázeň – Po Vstúpení

24. Kázeň – Vstúpenie

23. Kázeň -5. Po Veľkej noci

22. Kázeň -4. Po Veľkej noci

21. Kázeň -3. Po Veľkej noci

20. Kázeň -2. Po Veľkej noci

19. Kázeň -1. Po Veľkej noci

18. Kázeň -Veľkonočný pondelok

17. Kázeň -Veľkonočná nedeľa

16. Kázeň -Veľký piatok

15. Kázeň -Zelený štvrtok

14. Kázeň – 6. Pôstna

13. Kázeň – 5. Pôstna

12. Kázeň – 4. Pôstna

11. Kázeň – 3. Pôstna

10. Kázeň – 2. Pôstna

09. Kázeň – 1. Pôstna

08. Kázeň – Predpôstna

07. Kázeň – Po Deviatniku

06. Kázeň – Deviatnik

05. Kázeň – 4. Nedeľa po Zjavení

04. Kázeň – 3. Nedeľa po Zjavení

03. Kázeň – 2. Nedeľa po Zjavení

02. Kázeň – Nedeľa po Novom Roku

01. Kázeň – Nový Rok