Náboženská výchova

Vyučovanie náboženstva na ZŠ v Krpeľanoch

Streda

Ročník 1                          11.30-12.15

Ročník 2,4                      12.20-13.05

Ročník 7,8,9                   13.20-14.05

Štvrtok

Ročník 3                         11.30-12.15

Ročník 5                         12.20-13.05

Ročník 6                         13.20-14.05

95 téz Martina Luthera

Materská škôlka

Štvrtok            14.30                         

 

Vyučovanie konfirmácie

SOBOTA       08.30 konfirmandi        Slávnosť konfirmácie bude 13.mája 2018 v nedeľu po Vstúpení

UTOROK       14.00 katechumeni