Kázne 2018

57. Kázeň – Silvester

56. Kázeň – Nedeľa po Vianociach

55. Kázeň – 2. slávnosť Vianočná

54. Kázeň – 1. slávnosť Vianočná

53. Kázeň – Štedrý večer

52. Kázeň – 4. Adventná

51. Kázeň – 3. Adventná

50. Kázeň – 2. Adventná

49. Kázeň – 1. Adventná

48. Kázeň – 26. Po Trojici

47. Kázeň – 25. Po Trojici

46. Kázeň – 24. Po Trojici

45. Kázeň – 23. Po Trojici

44. Kázeň – 22. Po Trojici

43. Kázeň – Poďakovanie za úrody

42. Kázeň – 20. Po Trojici

41. Kázeň – 19. Po Trojici

40. Kázeň – 18. Po Trojici

39. Kázeň – 17. Po Trojici

38. Kázeň – 16. Po Trojici

37. Kázeň – 15. Po Trojici

36. Kázeň – 14. Po Trojici

35. Kázeň – 12. Po Trojici

34. Kázeň – 11. Po Trojici

33. Kázeň – 10. Po Trojici

32. Kázeň – 9. Po Trojici

31. Kázeň – 8. Po Trojici

30. Kázeň – 7. Po Trojici

29. Kázeň – 6. Po Trojici

28. Kázeň – 3. Po Trojici

27. Kázeň – 2. Po Trojici

26. Kázeň – 1. Po Trojici

25. Kázeň – 2. slávnosť svätodušná

24. Kázeň – 1. slávnosť svätodušná

23. Kázeň – Konfirmácia

22. Kázeň – Vstúpenie

21. Kázeň – 5. Nedeľa po Veľkej noci

20. Kázeň – 3. Nedeľa po Veľkej noci

19. Kázeň – 2. Nedeľa po Veľkej noci

18. Kázeň – 1. Nedeľa po Veľkej noci

17. Kázeň – Veľkonočný pondelok

16. Kázeň – Veľkonočná nedeľa

15. Kázeň – Veľký piatok

14. Kázeň – Zelený štvrtok

13. Kázeň – 6. Pôstna

12. Kázeň – 5. Pôstna

11. Kázeň – 4. Pôstna

10. Kázeň – 3. Pôstna

09. Kázeň – 2. Pôstna

08. Kázeň – 1. Pôstna

07. Kázeň – Predpôstna

06. Kázeň – Po Deviatniku

05. Kázeň – 3. Po Zjavení

04. Kázeň – 2. Po Zjavení

03. Kázeň – 1. Po Zjavení

02. Kázeň – Zjavenie

01. Kázeň – Nový Rok