Kázne 2017

55. Kázeň – Silvester

54. Kázeň – Nedeľa po Vianociach

53. Kázeň – 2. slávnosť Vianočná

52. Kázeň – 1. slávnosť Vianočná

51. Kázeň – Štedrý večer

50. Kázeň – 4. Adventná

49. Kázeň – 3. Adventná

48. Kázeň – 2. Adventná

47. Kázeň – 1. Adventná

46. Kázeň – 23.Po Trojici

45. Kázeň – 22.Po Trojici

44. Kázeň – 21.Po Trojici

43. Kázeň – Reformácia

42. Kázeň – 20.Po Trojici

41. Kázeň – 19.Po Trojici

40. Kázeň – Poďakovanie za úrody

39. Kázeň – 17.Po Trojici

38. Kázeň – 16.Po Trojici

37. Kázeň – 15.Po Trojici

36. Kázeň – 14.Po Trojici

35. Kázeň – 12.Po Trojici – Začiatok školského roka

34. Kázeň – 11.Po Trojici

33. Kázeň – 10.Po Trojici

32. Kázeň – 9.Po Trojici

31. Kázeň – 8.Po Trojici

30. Kázeň – 6.Po Trojici

29. Kázeň – 3.Po Trojici

28. Kázeň – Koniec školského roka

27. Kázeň – 1.Po Trojici

26. Kázeň – Svätá Trojica

25. Kázeň – 2. Slávnosť svätodušná

24. Kázeň – Po Vstúpení

23. Kázeň – Vstúpenie Krista Pána – Buďte svedkami

22. Kázeň – 5. Nedeľa po Veľkej noci

21. Kázeň – 4. Nedeľa po Veľkej noci – Deň matiek

20. Kázeň – 3. Nedeľa po Veľkej noci

19. Kázeň – 2. Nedeľa po Veľkej noci

18. Kázeň – 1. Nedeľa po Veľkej noci

17. Kázeň – 2. Slávnosť Veľkonočná

16. Kázeň – 1. Slávnosť Veľkonočná

15. Kázeň – Veľký piatok

14. Kázeň – Zelený štvrtok

13. Kázeň – 6. Pôstna Kvetná nedeľa

12. Kázeň – 5. Pôstna

11. Kázeň – 4. Pôstna

10. Kázeň – 3. Pôstna

09. Kázeň – 1. Pôstna

08. Kázeň – Predpôstna

07. Kázeň – 5. Po Zjavení

06. Kázeň – 4. Po Zjavení

05. Kázeň – 3. Po Zjavení

04. Kázeň – 2. Po Zjavení

03. Kázeň – 1. Po Zjavení

02. Kázeň – Zjavenie Krista Pána

01. Kázeň – Nový Rok