Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

22.10. 2017 19. Nedeľa po Svätej Trojicio 10.00

22.10.2017 Podujatie k 500. výročiu Reformácie o 15.00

Kázňový text: 1. Korintským 14,39-40

Zborový štatút 

Kňazská správa za rok 2016 

Rozpočet na rok 2017

Charta 2017

Reformačné listy môžete čítať tu

Biblická hodina 

ŠTVRTOK  19.10.2017 o 17.00  Zjavenie Jána 21. kapitola

Detskú  besiedku   

SOBOTA 21.10.2017 o 10.00

Mládež  

Sobota   21.10.2017 o 18.00

Téma:

Modlitby matiek

UTOROK 17.10.2017 o 18.00

Stretnutie mužov

NEDEĽA   29.10. 2017 o 19.00

Téma: