Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Cirkevný zbor ECAV Krpeľany

Pozývame Vás na:

Služby Božie                                                                            Duchovné zamyslenie

29.4.2018           4. Po Veľkej noci o 10.00

Kázňový text:

29.4.2018 sa v rámci služieb Božích  uskutoční voľba zborového farára Mgr. Pavla Tomku

Dohoda – Vokátor 

Prípadne prípomienky je možné podať do 26.4. 2018 na farskom úrade Krpeľany

Zborový štatút 

Predbežná Kňazská správa 2017

Návrh Rozpočtu na rok 2018

Charta 2017

Reformačné listy môžete čítať tu

BIBLICKÁ HODINA

ŠTVRTOK  26.4.2018 o 18.00

Téma ŽALM  23

Detskú  besiedku   

SOBOTA   28.4.2018 o 10.00 

           Téma: Hrdinovia viery

Mládež  

SOBOTA   5.5.2018 o 18.00

Téma:

Modlitby matiek

UTOROK 24.4.2018 o 18.00

Stretnutie mužov

NEDEĽA   29.4. 2018 o 19.00 

Téma: